יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
כישורי שפה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
הורים יקרים... כמו ספר שנפתח דף אחרי דף, כך גם הקישורים יפתחו קישור אחר קישור... בכל פעם שנלמד סיפור חדש בספרייה כך יפתח קישור חדש ותוכלו מהבית להנות עם הילד בקריאת הסיפור, דפי עבודה ופעילויות מגוונות לשעות הפנאי...
קרא עוד...
קרא עוד...
http://ofek.cet.ac.il/units/he /lashon/unit122/act1.aspx?nUnit =122&sSubjectKey=lashon
קרא עוד...
http://ofek.cet.ac.il/units/he /lashon/unit122/act1.aspx?nUnit =122&sSubjectKey=lashon
קרא עוד...
http://ofek.cet.ac.il/units/he /lashon/unit54/act1.aspx?nUnit= 54&sSubjectKey=lashonמצ"ב קישור למשחק הפכים בלשון.אשמח שתכנסו לאתר ותשחקו.מהמחנכת מורן בן דיין
קרא עוד...
אתר בסימן קריאה אתר מדהים למידע על סופרים וספרים
קרא עוד...
לפניכם מצגת להסבר מה השאלה
קרא עוד...
15:21 (11/09/11) כישורי שפה כישורי שפה
15:09 (11/09/11) כישורי שפה כישורי שפה
חדשות
מרחבי כיתות
סביבות למידה
למידה בשעת חירום